Kosár0
Belépés
Menü

KOSÁR TARTALMA

×
Az Ön kosara üres!
FőoldalAdatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő azonosítása

A https://www.euro-tresor.hu/ internet címen elérhető webáruházat az

EURO TRESOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: EURO TRESOR Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-705003 - Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12820496-2-43
Székhely: 1225 Budapest, Bentonit utca 14.
Telephely: 1225 Budapest, Bentonit utca 14.
Üzleti tevékenység helye: 1225 Budapest, Bentonit utca 14.
Telefon: +36 1 466 0406; +36 30 466 0406
E-mail cím: info@euro-tresor.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://www.euro-tresor.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a webáruházban leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől terméket megrendelő természetes személyek.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő "Adatkezelési tájékoztató" feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható "Adatkezelési tájékoztató" szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

3.3. Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló fejezetekben olvashat Felhasználó.

4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

4.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

4.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

5. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely "KAPCSOLAT" menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldő Felhasználó:
- neve,
- e-mail címe,
- telefonszáma,
- üzenet tárgya,
- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- üzenet írása a weboldalon,
- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
- összetettebb témákban, illetve visszahívás igénylése esetén a Felhasználó kérdésének telefonon történő megválaszolása,
- a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít.

5.5. Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 9. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

6. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintett: az Felhasználó, aki a webhelyen viszonteladóként regisztrál.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.
Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
- vállalkozás képviselőjének vagy adószámos magánszemély neve,
- e-mail címe.

6.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által a viszonteladók részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő termékeiről, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.

6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó tiltakozásáig, valamint a regisztrációjának törléséig kezeli.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

7. Értesítéshez kapcsolódó adatkezelés

7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a raktárkészletről hiányzó termék raktárba érkezéséről értesítést kérő Felhasználók.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
- e-mail cím.

7.4. Az adatkezelés célja: értesítés küldése az érdeklődő Felhasználó részére a raktárkészletből hiányzó termék beérkezéséről.

7.5. Az adatkezelés időtartama: A termék raktárra érkezését követően a Felhasználó részére történő e-mail üzenet elküldéséig tart. Adatkezelő az e-mail üzenet elküldését követően törli az e célból kezelt adatokat.

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

8. Fogyasztók által leadott megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó természetes személy (fogyasztó) Felhasználók.

8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

8.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

A Felhasználó:
- vezetékneve
- keresztneve
- számlázási cím
- szállítási cím
- telefonszáma
- e-mail címe
- megrendelt termék(ek) megjelölése
- megrendelt termék(ek) vételára
- átvétel/kézbesítés módja
- fizetési mód
- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk
- megrendelés időpontja
- fizetés időpontja.

8.4. Az adatkezelés célja: A megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

8.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató "Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.

A megrendelés során kezelt esetleges további adatokat - pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei - Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év - a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő - elteltéig kezeli.

8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

9. Megrendeléshez és regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés egyéni vállalkozó és adószámos magánszemély Felhasználó esetén

9.1. Viszonteladóként kizárólag a webhelyen történő regisztrációt követően lehet megrendelést leadni.

9.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: az Adatkezelő online rendszerében viszonteladóként regisztráló, valamint bejelentkezést követően terméket megrendelő egyéni vállalkozó és adószámos magánszemély Felhasználók.

9.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

9.4. Kezelt adatok körének meghatározása:

A Felhasználó:
- vezetékneve,
- keresztneve,
- e-mail címe,
- telefonszáma,
- jelszó,

a vállalkozás:
- formája,
- neve,
- postacíme,
- számlázási címe,
- adószáma, közösségi adószáma,
- bankszámlaszáma,

továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:
- megrendelt termék(ek) megjelölése
- megrendelt termék(ek) vételára
- átvétel/kézbesítés módja
- fizetési mód
- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk
- megrendelés időpontja
- fizetés időpontja.

9.5. Az adatkezelés célja: viszonteladóként regisztráló Felhasználók számára viszonteladói árak biztosítása, illetve a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

9.6. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fenti adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi, melynek elteltét követően az adathordozókat egy éven belül törli.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató "Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.

A megrendelt szolgáltatással kapcsolatban kezelt további adatokat - ideértve a regisztrációval kapcsolatos, lényeges tartalmú üzeneteket is - Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év - a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő - elteltéig megőrzi.

9.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

10. Megrendeléshez és regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés ügyfél szervezet képviseletében eljáró természetes személy esetén

10.1. Viszonteladóként kizárólag a webhelyen történő regisztrációt követően lehet megrendelést leadni.

10.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: az Adatkezelő online rendszerében viszonteladóként regisztráló, valamint bejelentkezést követően terméket megrendelő ügyfél szervezet képviseletében eljáró természetes személy Felhasználók (vagy: "Képviselő").

10.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a Felhasználó által képviselt szervezet (a továbbiakban Ügyfél szervezet) jogos érdeke.

Az Ügyfél szervezet jogos érdeke, hogy a termék megrendelésére vonatkozó döntését képviselője útján érvényesítse.

Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatos ügyintézés és a megrendelés teljesítése keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik.

A webhelyen történő regisztráció, valamint viszonteladóént történő megrendelés, illetve az ezekhez szükséges információcsere nem valósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, tehát a regisztrációhoz, valamint megrendeléshez elengedhetetlen az adatkezelés.

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.

10.4. Kezelt adatok körének meghatározása:

A Képviselő:
- vezetékneve,
- keresztneve,
- e-mail címe,
- telefonszáma,
- jelszó,

a képviselt vállalkozás:
- formája,
- neve,
- postacíme,
- számlázási címe,
- adószáma, közösségi adószáma,
- bankszámlaszáma,

továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:
- megrendelt termék(ek) megjelölése,
- megrendelt termék(ek) vételára,
- átvétel/kézbesítés módja,
- fizetési mód,
- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
- megrendelés időpontja,
- fizetés időpontja.

10.5. Az adatok forrása: alapesetben a Felhasználó. Amennyiben a regisztráció során megjelölt Képviselő nem saját maga, hanem az Ügyfél szervezettől valaki más adja meg az ő adatait, abban az esetben az adatok forrása az Ügyfél szervezet. Adatkezelő ilyenkor szintén az Ügyfél szervezet jogos érdekében veszi át a Képviselő adatait. Az Ügyfél szervezet kötelezettsége tájékoztatni a Képviselőt az általa végrehajtott adatkezelésről; a Képviselő adatainak Adatkezelő részére történő megadásáról.

10.6. Az adatkezelés célja: viszonteladóként regisztráló Felhasználók számára viszonteladói árak biztosítása, illetve a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

10.7. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a fenti adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi, melynek elteltét követően az adathordozókat egy éven belül törli.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató "Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.

A megrendelt szolgáltatással kapcsolatban kezelt további adatokat - ideértve a regisztrációval kapcsolatos, lényeges tartalmú üzeneteket is - Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év - a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő - elteltéig megőrzi.

10.8. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

11. Fórum használatához kapcsolódó adatkezelés

11.1. A webhelyen üzemelő fórum: hozzászólási lehetőség a webhelyen elérhető cikkekhez, illetve a webhelyen forgalmazott termékekre vonatkozó termékértékelés közzététele. A Felhasználó hozzászólásait szöveges, valamint pontszámos értékelés formájában teheti közzé. A hozzászólásnak, valamint termékértékelésnem nem feltétele a webhelyen történő regisztráció, a webhelyen kizárólag viszonteladó Felhasználónak van lehetősége regisztrálni.

11.2. A webhelyen működtetett fórum nyilvános, az ott közzétett hozzászólások és bejegyzések, valamint a hozzászólók neve a webhely minden látogatója számára látható módon jelenik meg.

11.3. Tájékoztató a hozzászólásokban Felhasználó által közölt adatok kezeléséről:

11.3.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen hozzászólást közzétevő Felhasználók.

11.3.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzászólás elküldése előtt az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével és a hozzászólás közzétételének elküldésével hozzájárul az általa hozzászólásában közölt adatok kezeléséhez és közzétételéhez.

Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

11.3.3. Az érintett adatok köre: Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólás tartalma, illetve a hozzászólás közzétevőjének neve megismerhetővé válik, így számukra a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem vonható felelősségre.

Amennyiben Felhasználó hozzászólásaiban esetlegesen más személy adatait teszi közzé, az ilyen a harmadik személy adatainak Adatkezelő webhelyén történő közzététele és ily módon Adatkezelő részére történő továbbítása tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

11.3.4. Az adatkezelés célja: Felhasználók számára a webhely tartalmaival kapcsolatos információcsere és véleményezés lehetővé tétele.

11.3.5. Az adatkezelés időtartama: A webhelyen a fenti formában történő adatkezelés időtartalma az ott hozzászólást közzétevő Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó hozzászólásának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti hozzászólása törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.

11.3.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely felületén megjelenítve.

12. Adattovábbítás

12.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online fizetési módot választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

12.2. Az adattovábbítás címzettje:

SIX Payment Services Ltd.

Székhely: Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Svájc
Postacím: Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Svájc
Telefon: +41 58 399 91 11
E-mail: dataprotection.switzerland@six-payment-services.com
Webhely: https://www.six-payment-services.com/hu/

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

12.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és -felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és -felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:
- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,
- az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja,
- a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását.

Felhasználó foglalás/megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá.

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.

Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet.

12.4. A továbbított adatok köre:

- a vásárlás során kosárba helyezett termékek és a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek)
- vezetéknév
- keresztnév
- telefonszám
- e-mail cím
- cím

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

12.5. Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring - az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer - működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

12.6. A SIX Payment Services Ltd. által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről - a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról - a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://www.six-payment-services.com/hu/services/legal/privacy-statement.html oldalon.

12.7. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

12.8. Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

13. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

13.1. Tárhelyszolgáltató

13.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

13.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Magyar Hosting Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Adószám: 23495919-2-41
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon: +36 1 700 2323
E-mail: info@tarhely.com
Webhely: https://www.tarhely.com/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

13.1.4. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

13.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

13.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

13.2. Elektronikus levelező szoftverhez kapcsolódó adatkezelés

13.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: Jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

13.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Microsoft Ireland Operations Limited

rövidített név: Microsoft Ireland Ltd.
cégjegyzékszám: 256796
közösségi adószám: IE8256796U
székhely: 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
postacím: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland
kapcsolat: https://www.microsoft.com/hu HU/concern/privacy/
telefon: +1 800 710 200

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: elsősorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban az Érintett által elektronikus levélben megküldött további adatok.

13.2.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: Az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

13.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Az elektronikus levelek törléséig. Az Adatkezelő az elektronikus levelezés során történő üzenetváltás lezárultával törli az üzeneteket.

A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

13.2.6. Adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag az elektronikus levelezéshez szükséges szoftver biztosítását jelenti.

13.3. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

13.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: Azok a Felhasználók, akik a terméket az általuk megjelölt címre szállítással rendelik meg.

13.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GLS Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Telefon: +36 29 886 694
E-mail: info@gls-hungary.com
Webhely: https://gls-group.eu/

a megrendelt termékeket kiszállító gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó),

DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: DPD Hungária Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-888141
Adószám: 13034283-2-41
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 2. em.
Postacím: 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 2. em.
Telefon: +36 1 501 6200
E-mail: dpd@dpd.hu
Webhely: https://www.dpd.com/hu/

a megrendelt termékeket kiszállító gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó),

Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Express One Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-980899
Adószám: 13947109-2-43
Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.
Postacím: 1239 Budapest, Európa utca 12.
Telefon: +36 1 8777 400
E-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu
Webhely: https://expressone.hu/

a megrendelt termékeket kiszállító gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó),

GE Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GE Logisztika Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-290441
Adószám: 24067029-2-43
Székhely: 1116 Budapest Hunyadi János út 162.
Postacím: 1116 Budapest Hunyadi János út 162.
Telefon: +36 20 557 4499
E-mail: info@homedt.hu
Webhely: https://www.homedt.hu/

a megrendelt termékeket kiszállító gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó),

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: FoxPost Zrt.
Cégjegyzékszám: 10-10-020309
Adószám: 25034644-2-10
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Telefon: +36 1 999 0369
E-mail: info@foxpost.hu
Webhely: https://www.foxpost.hu/

a FoxPost csomagautomata szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: SPRINTER Futárszolgálat Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-660447
Adószám: 12263840-2-43
Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39
Postacím: 1725 Budapest, Pf.: 117.
Telefon: +36 1 881 2615
E-mail: pickpackpont@sprinter.hu
Webhely: http://www.pickpackpont.hu/

a Pick Pack Pont szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:

- vezetéknév
- keresztnév
- telefonszám
- e-mail cím
- szállítási cím.

13.3.4. Az adatfeldolgozás célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.

13.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig tart.

13.3.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.

13.4. Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

13.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

13.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

VÖLGYZUGOLY KÖNYVELŐIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: VÖLGYZUGOLY KÖNYVELŐIRODA Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-928260 - Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14969920-1-43
Székhely: 1221 Budapest, Mária Terézia utca 4.
Postacím: 1221 Budapest, Mária Terézia utca 4.
Telefon: +36 1 227 2430
E-mail cím: -
Webhely: -

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti.

13.4.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

13.4.5. Az adatfeldolgozás időtartama: legfeljebb a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig - tart.

13.4.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti.

13.5. Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

13.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

13.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Kulcs-Soft Nyrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-045531
Adószám: 13812203-2-41
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.
Telephely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.
Postacím: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.
Telefon: +36 1 336 5300
E-mail: info@kulcs-soft.hu
Webhely: https://www.kulcs-soft.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.5.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a megrendelést leadó felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.

13.5.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által a számlák kiállításához használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

13.5.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla kiállításától számított 8 évig - tart.

13.5.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

13.6. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

13.7. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

14. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

14.1. Hozzáférési jog:
Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 15. pont szerint).

14.2. Adatok hordozhatóságához való jog:
Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

14.3. A helyesbítéshez való jog:
Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

14.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

14.5. A törléshez való jog:
Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

14.6. Tiltakozáshoz való jog:
A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

15. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

15.1. A 14. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

15.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

15.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 17. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

15.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

15.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1225 Budapest, Bentonit utca 14. alatti címére, e-mailben az info@euro-tresor.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

16. Adatvédelem, adatbiztonság

16.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

16.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

16.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

16.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez "https" sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott - jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó - alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

17. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Dokumentum letöltése / nyomatatása

2021. június 1.

Euro Tresor Kft.